ติดต่อเรา
 
119 ซอยบางกระดี่ 16 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

..............................

โทรศัพท์ +66 2 896 9211
แฟกซ์ +66 2 452 1713
อีเมลล์ info@ktd.co.th
Introduction
 
บริษัท เกียต้า ไดคาสติ้ง จำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2534 ได้สั่งสมประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมประเภทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จักรยานยนต์ ชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร สุขภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ งานฉีดพลาสติก งานปั๊มโลหะขึ้นรูป กระบวนการ MACHINING ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายเชิงคุณภาพของบริษัทฯ ซึ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินการผลิตสินค้า เพื่อส่งมอบต่อลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

 
กระบวนการผลิต
บริษัท เกียต้า ไดคาสติ้ง จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของสินค้า พนักงานของบริษัทฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมทักษะ...
ผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงดำเนินนโยบายการผลิตแบบยืดหยุ่น ซึ่งให้กลยุทธ์แบบ Total Quantity Commitment (TQC) ...
 
     ©2013 designed by KTD